Mitä SELY tekee

 el2_17_kansi_leikkaus_0.jpg

Suomen Erikoislääkäriyhdistys on sitoutunut edistämään ja parantamaan sairaaloissa, yksityissektorilla, työterveyshuollossa ja opetuksessa toimivien lääkärien työolosuhteita ja erikoislääkärinä toimimisen edellytyksiä. SELY pitää tärkeänä mm. lääkärin työn autonomiaa, palvelujärjestelmän monipuolisuutta, potilaan valinnanvapautta sekä erikoislääkärien ammatillisen ja palkkaustilanteen kehittämistä. Erikoislääkäri-lehti on SELYn äänenkannattaja.