Äänestä vaaleissa ja varmista Lääkäriliittoon kollega, joka ymmärtää työtäsi!

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit 21.9.-26.10.2018

SELYn ja Työterveyslääkärien ehdokkaat

Käytä ääntäsi ja äänestä työelämässä olevan lääkärin ääni kuuluviin Lääkäriliitossa!

Suomen Erikoislääkäriyhdistys - SELY - kaikkien erikoislääkäreiden ja erikoistuvien edunvalvontajärjestö, joka on:

  • sitoutunut edistämään ja parantamaan sairaaloissa, yksityissektorilla, työterveyshuollossa ja opetuksessa toimivien lääkärien työolosuhteita ja erikoislääkärinä toimimisen edellytyksiä
  • erikoislääkärien ja erikoistuvien lausunnonantajajärjestö Suomen Lääkäriliitossa
  • on osa erikoislääkäriyttä!