Mentorointi

SELY ja NLY aloittivat syksyllä 2016 yhteistyössä mentoroinnin pilottiohjelman Jyväskylän alueella.

Mentorointi on ammatillisen kehittymisen polku ja mahdollisuus molemmille oppia toisen kokemuksista. Mentoroinnissa osaava ja kokenut henkilö sparraa, kuuntelee ja neuvoo nuorempaa kollegaansa, aktoria. Kyseessä on kahdensuuntainen vuorovaikutus, jossa myös mentori oppii uutta itsestään. Mentoroinnissa työskennellään mentori-aktorina pareina, jotka muodostettiin hakemusten perusteella. Ohjelma kestää noin vuoden ja siihen kuuluvat yhteiset aloitus- ja päätöstilaisuudet. Parit sopivat keskenään omat tapaamisaikataulunsa, ja tapaamisia kertyy vuoden aikana 6–10.

Mentori ja Erikoislääkäri-lehden toimittajan Johanna Tuukkasen kuvausta aloitustilaisuudesta:

Tammikuisena tiistai-iltana jyväskyläläisen ravintolan takana täyttyi iloisista kohtaamisista ja puheensorinasta. Ilmassa oli ripaus jännitystä ja toinen uteliaisuutta. Nyt saisimme kuulla, mihin olimme tällä kertaa sotkeutuneet

Kyseessä oli Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) yhteisen mentoroinnin pilottihankkeen aloitustilaisuus. Mukaan on lähtenyt kahdeksan SELY:n seniorimentoria, joista jokaiselle on nimetty oma NLY:n junioriaktori. Paikalla oli myös yleislääkäreitä ja heidän esimiehiään Jyväskylän yhteistoiminta-alueelta, jossa on käynnistymässä oma ryhmämentorointihanke tukemaan yleislääkäriksi kasvamista.

Mistä oikein on kysymys? Tähän saimme tilaisuudessa vastauksia Tevere Oy:n Päivi Kupiakselta. Sanan ”mentor” juuret ovat Antiikin Kreikassa. Odysseus pyysi ennen Troijan sotaan lähtöä ystäväänsä Mentoria toimimaan poikansa opettajana, neuvojana ja ystävänä. Nykyisin mentoroinnilla tarkoitetaan ohjausmuotoa, jossa kokenut seniorikollega (mentori) ohjaa nuorempaa tai kokemattomampaa kollegaa, jota kutsutaan aktoriksi. Lähtökohtana on luottamuksellinen vuorovaikutus. Mentori on ”luotettava neuvonantaja, uskottu”, joka sitoutuu auttamaan aktoria tämän ammatillisessa kehittymisessä. Aktori puolestaan on puolestaan kehittymishaluinen henkilö, joka on valmis luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Mentoroinnilla voi olla monia ulottuvuuksia, kuten perehdytys, ongelmanratkaisu, ammatillinen kasvu, työhyvinvointi, urakehitys ja hiljaisen tiedon siirto. Mentori voi olla asiantuntija, tasavertainen keskustelija tai kuuntelija – tai kaikkia näitä. Mentorointi eroaa tutoroinnista siinä, että se on laaja-alaisempaa ja henkilökohtaisempaa.

Alustuksen jälkeen pohdimme omia tavoitteitamme vuoden kestoiselle mentorointimatkalle. Aktoreiden lista odotuksista oli pitkä ja nosti heti riman korkealle: ohjausta työssä jaksamiseen, vinkkejä työn ja ajan hallintaan, kuinka erottaa työ ja vapaa-aika, vinkkejä verkostoitumiseen, epävarmuuden sietoon ja esiintymiseen, apua omaan uravalintaan, miten välttää kyynistyminen, miten olla hyvä työkaveri ja alainen ja niin edelleen. Mentorit toivoivat aktoreilta aktiivisuutta, avoimuutta, rohkeutta keskustella myös vaikeista asioista, ennakkoluulottomuutta ja uskallusta haastaa mentoria.

Nyt takana on ensimmäinen tapaaminen oman aktorini kanssa. Valinta oli tehty etukäteen puolestamme. Meistä tuli pari, koska taustani ja kokemukseni vastasivat parhaiten hänen ennakko-odotuksiinsa. Oli hauska huomata, kuinka paljon yhteistä meillä on 27 vuoden ikäerosta huolimatta. Olemme molemmat opiskelleet fysikkaa ja kemiaa ennen lääkistä, olleet järjestöaktiiveja opiskeluajoista asti, ja kumpikin on kolmen tytön perheen esikoinen. Toivon, että voin mentorina vastata hänen odotuksiinsa ja antaa kasvun eväitä lääkärin ammatilliselle uralle. Samalla uskon itsekin saavani tästä prosessista vähintään yhtä paljon. Oman tähänastisen elämän palaset merkityksineen loksahtelevat uudella tavoin paikoilleen, kun niitä joutuu miettimään ja selittämään toiselle.

- Johanna Tuukkanen -

Jos haluat kuulla asiasta lisää, lähetä viesti SELYn asiamies Tuija Kuusmetsälle (tuija.kuusmetsa@sely.fi)