Linkkejä

Linkkejä

Suomen Lääkäriliitto https://www.laakariliitto.fi/
FiMnet http://www.fimnet.fi/
Duodecim https://www.duodecim.fi/
Erikoislääkäriyhdistyksiä http://www.terveysportti.fi/
UEMS https://www.uems.eu/

Lääketieteelliset tiedekunnat  ja yliopistolliset sairaalat

Helsingin yliopisto http://www.helsinki.fi/yliopisto/
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri http://www.hus.fi/
Kuopion yliopisto http://www.uku.fi
Kuopion yliopistollinen sairaala http://www.kys.fi
Oulun yliopisto http://www.oulu.fi/yliopisto/
Oulun yliopistollinen sairaala http://www.ppshp.fi/oulun_yliopistollinen_sairaala
Tampereen yliopisto http://www.uta.fi/
Tampereen yliopistollinen sairaala http://www.tays.fi/
Turun yliopisto http://www.utu.fi/
Turun yliopistollinen sairaala http://www.tyks.fi

Muita linkkejä

Terveystieteiden keskuskirjasto TERKKO http://www.terkko.helsinki.fi/
Sosiaali- ja terveysministeriö STM http://www.stm.fi
THL http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi
FIMEA http://www.nam.fi/index.html
VALVIRA http://www.valvira.fi/