Mentorointi

 Mentoroinnin pilottiohjelma  SELYn ja NLY:n yhteistyönä

Projekti alkoi Jyväskylässä tammikuussa 2017 (Johanna Tuukkasen projektin alkutunnelmia alempana).Projektissa oli mukana kahdeksan mentori-aktori -paria. Päätöskokoukseen heistä ehti mukaan kuusi mentoria ja neljä aktoria. Päätöskokouksessa muisteltiin, mitä kaikkea aktoreiden pitkään tavoitelistaan kuuluikaan ja pohdittiin, miten ne olivat toteutuneet. Mentoreille oli konkretisoitunut tutoroinnin ja mentoroinnin ero. Lisäksi mentorit tunsivat kehittyneensä johtajana ja toisaalta aktorin kanssa keskustellessa oli tullut vahvasti esille se, miten epätietoinen nuori lääkäri on omasta pärjäämisestään. ”Yksin arviointi ei riitä, pitäisi voida heijastaa omia ajatuksiaan”.  Kokeneempi kollega voisi muistuttaa, että ”sä et vielä osaa kaikkea, mutta sä teet hyvin!”.   Mentorit huomasivat myös, kuinka samanlaisia asioita on nuoren ja kokeneen lääkärin mielessä. Vanhemmiten vain oppii käsittelemään niitä pasremmin. Aktoreiden palautteissa oli ammatillisen itsevarmuuden löytymistä, pysähtymistä miettimään arjen kiireissä ja tutustumista vanhempaan kollegaan. Oivalluksia siitä, miten ammatillisen prosessin jatkuminen koskee koko uraa: lääkäri ei ole koskaan ”kypsä”.  Lopuksi pohdittiin vielä tulevaisuuden tavoitteita ja kehityskohteita. Aktorit kokivat saaneensa lisää itsevarmuutta työn tekoon, oppineensa nauttimaan siitä enemmän ja samalla kannustamaan kollegoita. Mentori oli saattanut kannustaa suunnittelemaan 2-5 vuoden päähän, miten syventää osaamista oman erikoisalan sisällä ja pohtia, haluaako tehdä tutkimustyötä. Tai jos johtaminen kiinnostaa, millainen johtajan rooli tuntuisi itselle sopivammalta, kliininen vai hallinnollinen? Osa pareista sisällytti yhteydenpitoon myös kulttuuria ja harrastusta. Kaiken kaikkiaan sekä aktorit että mentorit kokivat yhteisen mentorointimatkan tärkeäksi. Sen toivottiin olevan mahdollista myös muualla Suomessa.

Mentorointi on ammatillisen kehittymisen polku ja mahdollisuus molemmille oppia toisen kokemuksista. Mentoroinnissa osaava ja kokenut henkilö sparraa, kuuntelee ja neuvoo nuorempaa kollegaansa, aktoria. Kyseessä on kahdensuuntainen vuorovaikutus, jossa myös mentori oppii uutta itsestään. Mentoroinnissa työskennellään mentori-aktorina pareina, jotka muodostettiin hakemusten perusteella. Ohjelma kestää noin vuoden ja siihen kuuluvat yhteiset aloitus- ja päätöstilaisuudet. Parit sopivat keskenään omat tapaamisaikataulunsa, ja tapaamisia kertyy vuoden aikana 6–10.

 Mentori ja Erikoislääkäri-lehden toimittajan Johanna Tuukkasen kuvausta aloitustilaisuudesta:

Tammikuisena tiistai-iltana jyväskyläläisen ravintolan takana täyttyi iloisista kohtaamisista ja puheensorinasta. Ilmassa oli ripaus jännitystä ja toinen uteliaisuutta. Nyt saisimme kuulla, mihin olimme tällä kertaa sotkeutuneet

Kyseessä oli Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) yhteisen mentoroinnin pilottihankkeen aloitustilaisuus. Mukaan on lähtenyt kahdeksan SELY:n seniorimentoria, joista jokaiselle on nimetty oma NLY:n junioriaktori. Paikalla oli myös yleislääkäreitä ja heidän esimiehiään Jyväskylän yhteistoiminta-alueelta, jossa on käynnistymässä oma ryhmämentorointihanke tukemaan yleislääkäriksi kasvamista.

Mistä oikein on kysymys? Tähän saimme tilaisuudessa vastauksia Tevere Oy:n Päivi Kupiakselta. Sanan ”mentor” juuret ovat Antiikin Kreikassa. Odysseus pyysi ennen Troijan sotaan lähtöä ystäväänsä Mentoria toimimaan poikansa opettajana, neuvojana ja ystävänä. Nykyisin mentoroinnilla tarkoitetaan ohjausmuotoa, jossa kokenut seniorikollega (mentori) ohjaa nuorempaa tai kokemattomampaa kollegaa, jota kutsutaan aktoriksi. Lähtökohtana on luottamuksellinen vuorovaikutus. Mentori on ”luotettava neuvonantaja, uskottu”, joka sitoutuu auttamaan aktoria tämän ammatillisessa kehittymisessä. Aktori puolestaan on puolestaan kehittymishaluinen henkilö, joka on valmis luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Mentoroinnilla voi olla monia ulottuvuuksia, kuten perehdytys, ongelmanratkaisu, ammatillinen kasvu, työhyvinvointi, urakehitys ja hiljaisen tiedon siirto. Mentori voi olla asiantuntija, tasavertainen keskustelija tai kuuntelija – tai kaikkia näitä. Mentorointi eroaa tutoroinnista siinä, että se on laaja-alaisempaa ja henkilökohtaisempaa.

Alustuksen jälkeen pohdimme omia tavoitteitamme vuoden kestoiselle mentorointimatkalle. Aktoreiden lista odotuksista oli pitkä ja nosti heti riman korkealle: ohjausta työssä jaksamiseen, vinkkejä työn ja ajan hallintaan, kuinka erottaa työ ja vapaa-aika, vinkkejä verkostoitumiseen, epävarmuuden sietoon ja esiintymiseen, apua omaan uravalintaan, miten välttää kyynistyminen, miten olla hyvä työkaveri ja alainen ja niin edelleen. Mentorit toivoivat aktoreilta aktiivisuutta, avoimuutta, rohkeutta keskustella myös vaikeista asioista, ennakkoluulottomuutta ja uskallusta haastaa mentoria.

Nyt takana on ensimmäinen tapaaminen oman aktorini kanssa. Valinta oli tehty etukäteen puolestamme. Meistä tuli pari, koska taustani ja kokemukseni vastasivat parhaiten hänen ennakko-odotuksiinsa. Oli hauska huomata, kuinka paljon yhteistä meillä on 27 vuoden ikäerosta huolimatta. Olemme molemmat opiskelleet fysikkaa ja kemiaa ennen lääkistä, olleet järjestöaktiiveja opiskeluajoista asti, ja kumpikin on kolmen tytön perheen esikoinen. Toivon, että voin mentorina vastata hänen odotuksiinsa ja antaa kasvun eväitä lääkärin ammatilliselle uralle. Samalla uskon itsekin saavani tästä prosessista vähintään yhtä paljon. Oman tähänastisen elämän palaset merkityksineen loksahtelevat uudella tavoin paikoilleen, kun niitä joutuu miettimään ja selittämään toiselle.

- Johanna Tuukkanen -

Jos haluat kuulla asiasta lisää, lähetä viesti SELYn asiamies Tuija Kuusmetsälle (tuija.kuusmetsa@sely.fi)