SELY - erikoislääkärin edunvalvoja

Suomen Erikoislääkäriyhdistys - SELY - kaikkien erikoislääkäreiden ja erikoistuvien edunvalvontajärjestö, joka on:

  • sitoutunut edistämään ja parantamaan sairaaloissa, yksityissektorilla, työterveyshuollossa ja opetuksessa toimivien lääkärien työolosuhteita ja erikoislääkärinä toimimisen edellytyksiä. SELY pitää tärkeänä mm. lääkärin työn autonomiaa, palvelujärjestelmän monipuolisuutta, potilaan valinnanvapautta sekä erikoislääkärien ammatillisen ja palkkaustilanteen kehittämistä. Erikoislääkäri-lehti on SELYn äänenkannattaja.
  • erikoislääkärien ja erikoistuvien lausunnonantajajärjestö Suomen Lääkäriliitossa. Tehtävänä on tarkastella ja vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä tehdä aloitteita, niin että erikoislääkäreiden ja erikoistuvien näkemykset ovat jatkossakin painokkaasti vaikuttamassa Lääkäriliiton toimintaan. 
  • on osa erikoislääkäriyttä! Jokaisen erikoislääkärin ja erikoistuvan on luonnollista olla SELYn jäsen. Mahdollisimman kattava jäsenkunta parantaa SELYn mahdollisuuksia ajaa ja edistää erikoislääkärikunnan asioita.