UEMS Euroopan erikoislääkärit

UEMS Euroopan erikoislääkäriliitto

UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) on Euroopan erikoislääkäriyhdistysten kattojärjestö, jonka keskeinen tehtävä on vaikuttaa erikoislääkärikoulutuksen harmonisointiin Euroopassa.  
UEMSin laaja toiminta sisältää 37 eri erikoisalan työryhmien työskentelyn kahden kansallisesti valitun jäsenen edustaessa kutakin jäsenmaata. 
UEMSin korkein päättävä elin, Management Council, pitää vuosittain kaksi kokousta. Niistä maaliskuun kokous pidetään aina Brysselissä ja vuoden pääkokous syksyllä eri jäsenmaissa. 
UEMSiin on liittynyt 27 Euroopan maata.