Lausunnot, kannanotot ja ponnet

7.3.2023

SELYn lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta
ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3955/2023
Lue lisää

10.12.2022

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallinen toimenpideohjelma vuosille 2023–2027. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12900/2019 STM022:00/2020
Lue lisää

5.12.2022

SELYn lausunto STM:n asetuksesta Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta.  Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/29701/2022
Lue lisää

24.10.2022

SELYn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Lausunto koski biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien suoraa apteekkivaihtoa sekä näiden lääkkeiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään.  Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15072/2022
Lue lisää

22.9.2022

SELYn lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön raportista ”Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ja koulutustarve vuoteen 2035”. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12900/2019
Lue lisää

12.8.2022
SELYn lausunto valtakunnallisen lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteista. Opas
terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville.
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16726/2022
Lue lisää

8.8.2022
SELYn lausunto hallituksen esitysluonnokseen lääkehuollon
kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi
asetusmuutosehdotuksiksi VN/15071/2022.

Lue lisää

7.8.2022
SELYn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta . Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33605/2021
Lue lisää

22.7.2022
SELYn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain
(1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot).
Lue lisää

24.5.2022
SELY esitti ponnen Lääkäriliiton valtuuskunnassa erikoislääkärikoulutuksen kouluttajaresursoinnista.
Lue lisää

6.5.2022
Statement from NordÖl (Council of Nordic Consultants) regarding planning of new hospitals. Gathering at the annual meeting and on behalf of the hospital doctors from Sweden, Norway, Denmark and Finland, NordÖl would like to give a joint statement regarding the planning of hospitals.
Lue lisää

11.4.2022
STM:n täydentävä lausuntokierros: valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämät muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä.
Lue lisää

15.3.2022
SELYn lausunto hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi VN/2037/2021.

Lue lisää

21.1.2022
SELYn kannanotto psykiatrian asemasta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella sekä koko Suomessa.
Lue lisää

29.10.2021
SELYn lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta.
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23102/2020
Lue lisää

14.6.2021
SELY hallituksen jäsenen Kristiina Golanin kannanotto psykiatrian puolesta – Psykatri(a) on rikki.  Uutisointia psykiatrivajeesta, jatkuvasta resurssipulasta, lisääntyvästä pahoinvoinnista ja kasvavista hoitojonoista. Psykiatrian alalla on tilanteesta kannettu huolta vuosikaudet, mutta ääni ei ole riittänyt. Psykiatri ei ole tullut kuulluksi eikä huolta ole päätöksentekokoneistossa validoitu.
Lue lisää

2.6.2021
SELY vaatii nopeita korjausliikkeitä!  Koko maan psykiatrian tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Virkavaje on syvä, potilaat eivät pääse hoitoon, lääkärit puuttuvat.
Lue lisää

25.9.2020
Kooste SELYn lausunnosta hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Lue lisää

20.5.2020
SELYn vetoomus kunta-alan neuvottelijoille uusien työ- ja virkaehtosopimusten aikaansaamiseksi.
Lue lisää

22.4.2020 
Pohjoismaisten erikoislääkärien neuvoston kannanotto Covid-19-tilanteesta
Tällä yhteisellä kannanotolla erikoislääkärit Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa tuovat esille tärkeimmät Covid-19 liittyvät asiat.
Lue lisää

22.4.2020
Statement from the Council of Nordic Consultants regarding Covid-19
Lue lisää

28.2.2020
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n (SELY) lausunto Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöön tulevista aikuisten kiireellisen hoidon ohjeista
Lue lisää

10.2.2020
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n (SELY) kannanotto lääkärien peruskoulutusmäärästä
Lue lisää

21.8.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELYn  lausunto STM:lle luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamisesta liittyen asiantuntijalausuntoihin.
Lue lisää

4.6.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n kannanotto Lääkäriliitolle työaikamallista.
Lue lisää

16.5.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELYn lausunto STM:lle erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarvearviosta vuoteen 2035.
Lue lisää

11.4.2018
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-koulutuksen koordinaatiojaoston toimenpideohjelman 2017–2019 mukaisen haku- ja valintamenettelyn toteutusehdotuksesta
Lue lisää

8.6.2017
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.
Lue lisää

22.4.2017
Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen valtuuskuntakokouksen laatima kannanotto Lääkäriliiton hallitukselle erikoislääkärin palkkasopimuksen uudistamista ajatellen.
Lue lisää

28.4.2016
SELYn lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeen arvioinnista vuoteen 2030. Erityisesti STM:n Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä toimiva Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto pyytää arviota siitä, ovatko raportissa esitetyt erikoisala- ja aluekohtaiset koulutustarvearviot oikean suuntaisia.
Lue lisää

27.6.2014
STM:lle kuulemiskirje: Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n näkemys päivystysasetuksen muutoksesta.
Lue lisää

SELY edunvalvojana

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.

gdpr-image
Verkkosivusto käyttää evästeitä, parantaaksemme käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.  Tietosuojaseloste.
Lue lisää