Lausunnot ja kannanotot

2.6.2021
Koko maan psykiatrian tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Virkavaje on syvä, potilaat eivät pääse hoitoon, lääkärit puuttuvat. Sely vaatii nopeita korjausliikkeitä!
Lue lisää

25.9.2020
Kooste SELYn lausunnosta hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Lue lisää
20.5.2020
SELYn vetoomus kunta-alan neuvottelijoille uusien työ- ja virkaehtosopimusten aikaansaamiseksi.
Lue lisää
22.4.2020 
Pohjoismaisten erikoislääkärien neuvoston kannanotto Covid-19-tilanteesta Tällä yhteisellä kannanotolla erikoislääkärit Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa tuovat esille tärkeimmät Covid-19 liittyvät asiat.
Lue lisää
22.4.2020
Statement from the Council of Nordic Consultants regarding Covid-19
Lue lisää
28.5.2020
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n (SELY) lausunto Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöön tulevista aikuisten kiireellisen hoidon ohjeista
Lue lisää
10.2.2020
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n (SELY) kannanotto lääkärien peruskoulutusmäärästä
Lue lisää
21.8.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELYn  lausunto STM:lle luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamisesta liittyen asiantuntijalausuntoihin.
Lue lisää
4.6.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n kannanotto Lääkäriliitolle työaikamallista.
Lue lisää
16.5.2019
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELYn lausunto STM:lle erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarvearviosta vuoteen 2035.
Lue lisää
11.4.2018
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-koulutuksen koordinaatiojaoston toimenpideohjelman 2017–2019 mukaisen haku- ja valintamenettelyn toteutusehdotuksesta
Lue lisää
8.6.2017
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.
Lue lisää
22.4.2017
Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen valtuuskuntakokouksen laatima kannanotto Lääkäriliiton hallitukselle erikoislääkärin palkkasopimuksen uudistamista ajatellen.
Lue lisää
28.4.2016
STM:lle lausunto:  Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeen arvioinnista vuoteen 2030. Erityisesti STM:n Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä toimiva Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto pyytää arviota siitä, ovatko raportissa esitetyt erikoisala- ja aluekohtaiset koulutustarvearviot oikean suuntaisia.
Lue lisää

27.6.2014
STM:lle kuulemiskirje: Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n näkemys päivystysasetuksen muutoksesta.
Lue lisää

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.

LIITY JÄSENEKSI
Loading...