Toimintaympäristö muutoksessa

Hyväksytty SELYn hallituksen kokouksessa 28.4.2021

 

  • SOTE
  • PTH – ESH integraatio
  • Työnantajapuolen keskittyminen
  • Kustannusvaikuttavuus
  • Yksityissektorin toimintaedellytykset
  • Digitalisaatio
  • Terveydenhuollon johtajuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee todennäköisesti tämän strategiakauden aikana. Rajaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä pyritään madaltamaan. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön haetaan toimivia käytäntöjä ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa pyritään tehostamaan. Erikoislääkäreiden näkökulmaa on pidettävä esillä samalla kun pyritään hyvään yhteistyöhön perusterveydenhuollon kollegojen kanssa.

Erikoislääkäreiden mahdollinen jalkautuminen perusterveydenhuoltoon tuonee uusia työtilaisuuksia useilla erikoisaloilla. Samalla paine palkkaharmonisaatioon ja perustyöajan palkkatason nousuun, johtanee väistämättä kulujen kasvuun. Työnantajapuolen keskittyminen johtaa erikoislääkärien työmatkojen pidentymiseen ja valinnanmahdollisuuksien kaventumiseen. Julkisen sektorin vetovoima vähenee, jos työolosuhteet heikkenevät. Keskeisiä edunvalvontakysymyksiä ovatkin työolojen ja urakehityksen turvaaminen.

Terveydenhuollon kulujen on koetettu hillitä keskittämällä päivystystä erikoissairaanhoitoon ilman riittävää resurssilisäystä niiden päivystysyksiköissä. Työaikalain vaatimukset ovat lisänneet lääkäreiden työsidonnaisuutta, kiire ja työpaineet ovat myös kasvaneet. Lääkäreiden jaksamisesta ja oikeudenmukaisesta palkkauksesta on tässä muutoksessa huolehdittava samalla, kun uusia toimivia käytäntöjä etsitään ja hiotaan.

Yksityissektorin ehdot toimia palveluntarjoajana hyvinvointialueille näyttäisivät muodostuvan tiukoiksi. Työmahdollisuudet yksityissektorilla saattavat myös lisääntyä ja monipuolistua isojen yritysten uusien toimintamallien ja voimakkaan markkinoinnin myötä. Edunvalvonnallisiksi haasteiksi voivat nousta lääkärien tiukempi sitouttaminen, työn tekemisen ehdot, ohi lääkärien tehtävät sopimukset ja autonomian heikkeneminen yrittäjäriskin säilyessä. Yrittäjä- ja ammatinharjoittajalääkärien itsenäistä asemaa on vahvistettava. Työsopimussuhteisten lääkärien määrä lisääntyy ja heidän tuekseen on tavoiteltava kattavaa työehtosopimusta. Yksityissektorin ja julkisen terveydenhuollon sujuvaa yhteistyötä tulee tukea ja monimuotoistaa.

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi työnteon tapoja ja paikkoja lähivuosina. Tämä vaikuttaa myös erikoislääkärien työntekoon; lääkärin rooli ja työnkuva muuttuvat, potilaan asema korostuu. On huolehdittava siitä, että erikoislääkärien työ ja toimintaympäristö pysyvät mielekkäinä.

Erikoislääkäreiden tulee olla muutosten johdossa. Lääkärien mahdollisuutta toimia virkamiehinä ja luottamushenkilöinä terveydenhuollon kehittämistehtävissä tulee tukea.

SELY edunvalvojana

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.

Tavoitteet
Verkkosivusto käyttää evästeitä, parantaaksemme käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.  Tietosuojaseloste.
Lue lisää