Suomen Erikoislääkäriyhdistys – SELY – kaikkien erikoislääkäreiden ja erikoistuvien edunvalvontajärjestö, joka on:

  • sitoutunut edistämään ja parantamaan sairaaloissa, yksityissektorilla, työterveyshuollossa ja opetuksessa toimivien lääkärien työolosuhteita ja erikoislääkärinä toimimisen edellytyksiä
  • erikoislääkärien ja erikoistuvien lausunnonantajajärjestö Suomen Lääkäriliitossa
  • on osa erikoislääkäriyttä! 

SELYn hallituksen  puheenjohtajan Niina Koivuviidan tervehdys.

LIITY NYT JÄSENEKSI 

SELYn tehtävänä on yhdistyksen sääntöjen mukaan liittää yhteen maamme erikoislääkärit, edistää ja valvoa heidän palvelussuhteidensa ehtoja, työolosuhteita, ammatinharjoitustoimintaa sekä muita heille ammatillisesti yhteisiä pyrkimyksiä samoin kuin terveydenhuollon ja erityisesti sairaaloiden kehitystä maassamme. Yhdistys edistää lääkärin professiota, edistää terveyttä ja potilaan parasta sekä puolustaa ihmisyyttä ja eettisiä arvoja.

Suomen Erikoislääkäriyhdistys – SELY – kaikkien erikoislääkäreiden ja erikoistuvien edunvalvontajärjestö, joka on:

  • sitoutunut edistämään ja parantamaan sairaaloissa, yksityissektorilla, työterveyshuollossa ja opetuksessa toimivien lääkärien työolosuhteita ja erikoislääkärinä toimimisen edellytyksiä. SELY pitää tärkeänä mm. lääkärin työn autonomiaa, palvelujärjestelmän monipuolisuutta, potilaan valinnanvapautta sekä erikoislääkärien ammatillisen ja palkkaustilanteen kehittämistä. Erikoislääkäri-lehti on SELYn äänenkannattaja.
  • erikoislääkärien ja erikoistuvien lausunnonantajajärjestö Suomen Lääkäriliitossa. Tehtävänä on tarkastella ja vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä tehdä aloitteita, niin että erikoislääkäreiden ja erikoistuvien näkemykset ovat jatkossakin painokkaasti vaikuttamassa Lääkäriliiton toimintaan. 
  • on osa erikoislääkäriyttä! Jokaisen erikoislääkärin ja erikoistuvan on luonnollista olla SELYn jäsen. Mahdollisimman kattava jäsenkunta parantaa SELYn mahdollisuuksia ajaa ja edistää erikoislääkärikunnan asioita.