SELYn ja Työterveyslääkärien ehdokkaat

Äänestys on alkanut! Äänestysaika on 21.9.2021 klo 9.00 - 25.10.2021 klo 16.00. Voit äänestää ehdokasta täältä - klikkaat vain Äänestä erikoislääkäriä täältä !

 • 2-Avelan-Risto

  Avela Risto

  LL, Anestesiologian erikoislääkäri.

  Apulaisylilääkäri, HUS.

  Luottamustehtävät ammattijärjestössä
  • SLL valtuuskunnan jäsen.
  • SLL edunvalvontajaoksen jäsen.
  • Pääluottamusmies.

  Vaaliteemoja:
  Työaikalain vaikutukset päivystävien lääkäreiden ansioihin on korvattava.
  Päivystysaikana ei pidä tehdä sellaista työtä, joka voidaan siirtää päiväaikana tehtäväksi. Näin vähennetään päivystysten kuormittavuutta.
  Yo-sairaaloissa työ on kaikkein vaativinta. Kun palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, tulee Yo-sairaaloiden palkat olla keskimäärin korkeammat kuin muissa sairaaloissa tai perusterveydenhuollossa.
  Lääkäreillä ei pidä teettää tehtäviä, jotka kuuluvat toisille ammattiryhmille.

 • 3.-Heine-Hannele

  Heine Hannele

  Anestesiologian erikoislääkäri.

  Erikoislääkäri/pääluottamusmies, Tyks, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

  Luottamustehtävät ammattijärjestössä;
  • Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen.
  • SELYn hallituksen jäsen.

  Vaaliteemoja:
  Kannustava palkkaus- ja uranäkymä innostaa! Lääkärisopimuksen uudistusta jatkettava: karttuvan kliininen osaamisen johdettava palkan nousuun. Erikoislääkäreille luotava sujuvat kouluttautumislinjat kliinikon, tutkijan, kouluttajan ja johtajan urapolulle.
  Hyvinvoiva lääkäri on tuottava! Liiallinen psyykkinen ja fyysinen työkuormitus poistettava, resurssit kuntoon. Toimivat työtilat sekä -välineet työnteon perusedellytys, lääkäri tarvitsee pysyvän työhuoneen. Työn jälkeen pitää jaksaa elää vapaa-ajallakin.

 • Jokelainen Jarno

  Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito.

  Erikoislääkäri, EKSOTE.

 • 5-Kaakinen-Timo

  Kaakinen Timo

  LT, dosentti, erikoislääkäri, sydänanestesiologi.

  Erikoislääkäri, OYS ja kliininen opettaja, Oulun yliopisto.

  Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
  • Suomen anestesiologiyhdistyksen johtoryhmä 2014–2017.
  • SAY:n sydänanestesiajaoksen puheenjohtaja 2016–2019.

  Vaaliteemoja:
  Päivystysalojen ääni paremmin kuuluviin SLL:n valtuuskunnassa. Sovitaan nykyistä enemmän paikallisesti työehdoista ja päivystyksen järjestämisestä. Tuetaan työssä jaksamista ja yksilöllisiä työaikoja elämäntilanteen mukaan.

 • 6-Kaartinen-Sirja

  Kaartinen Sirja

  Anestesian ja tehohoidon sekä korva, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri.

  Erikoislääkäri Tays / PSHP.

  Luottamustehtävät ammattijärjestössä
  • Pääluottamusmies.
  • Edunvalvontavaliokunta -Tampere.

  Vaaliteemoja:
  Lääkäreiden työolosuhteet
  2020–2021 Lääkärisopimuksen päivystyssäädökset olivat oikea suunta raskaan päivystyskuorman keventämiseksi. Kuitenkin runsaasti päivystävillä aloilla työsidonnaisuus on monin paikoin kasvanut ja päivystysmäärät lisääntyneet mikä näkyy mm omalla erikoisalallani. Parannuksia vielä tarvitaan.
  Lääkäreiden työaika kuluu lisääntyvässä määrin muuhun kuin olennaiseen – potilaan hoitoon. Lääkärin työpanos tulisi keskittää koulutuksen mukaiseen erityisosaamiseen.

 • 7-Kalli

  Kalli Ilkka

  Anestesiologian erikoislääkäri, MBA, DOS (Hall., tietotekn. ja OB anest. pätev.).

  Tj. Medicomp Oy, aikaisemmin HUS (EL anest. ja tehohoito), Stakes (Ylil. Terveydenhuoll. arviointiyks.), GE Healthcare (advisor), Hels. kaupunki (AL, sisätaudit, psykiatria).

  Luottamustehtävät ammattijärjestöissä:
  • SLL Yksityislääkärit alaosaston johtokunta
  • Anestesialääk. ex-varaluottamusmies, HUS

  Vaaliteemoja:
  Anestesialääkärin työn autonomia ja riittävä palkkaus tulee varmistaa. Jos anestesiatyö unohtaen ”liinataan” operatiivista toimintaa voi turvallisuus vaarantua. Kivunhoidon ”tehostamisesta” kärsii eniten potilas. Yleisesti, erikoissairaanhoidon laatu ei saa mennä säästämisen pesuveden mukana.

 • 8-Karjalainen-Hannaleena

  Karjalainen Hannaleena

  Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito.

  Erikoislääkäri, KYS

  Luottamustehtävät ammattijärjestössä:
  • Suomen Lääkäriliiton anestesiologit alaosaston sihteeri
  • Suomen Lääkäriliiton Kuopion alueen terveyspoliittisen valiokunnan jäsen
  • Suomen Lääkäriliiton Kuopion paikallisosaston johtokunnan jäsen

  Vaaliteemoja:
  Uusi työaikalaki tuo sekä parannusta, että huononnusta lääkäreitten työhyvinvointiin. Ongelmat ovat erilaisia eri erikoisaloilla ja eri tasoisissa päivystyspisteissä. Toisen ongelma voi olla toisen hyöty. Toisaalta ansiotaso ei saa laskea työhyvinvoinnin kustannuksella. Näitä asioita haluan olla mukana ratkaisemassa.

 • v

  Kuosa Risto

  LL, anestesiologian erikoislääkäri.

  Yksityislääkäri.

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.

LIITY JÄSENEKSI
Loading...