Erikoislääkäri-lehden ja uutiskirje
tietosuojarekisterin

Laatimispäivä: 11.5.2021
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä:

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry
Mäkelänkatu 2, 7 krs.
00500 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Asiamies Tuija Kuusmetsä
Mäkelänkatu 2, 7 krs.
00500 Helsinki

Yhteystiedot:
Puh: 040 522 9062 / [email protected]

Rekisterin nimi:
Erikoislääkäri-lehden ja uutiskirjeen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin tarkoitus on Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n (SELY) jäsenlehden saajien tietojen ylläpito. Lehden saavat yhdistyksen jäsenien lisäksi Suomessa asuvat päätoimiset sairaalalääkärit, mielenterveyden, avohoidon, opetuksessa sekä tutkijoina työskentelevät lääkärit, työterveyshuollossa työskentelevät yksityislääkärit, erikseen lehden tilanneet tahot sekä SELYn yhteistyökumppanit ja lehden kirjoittajat. Rekisterin avulla voidaan lehden postituksen lisäksi hoitaa tilausmaksujen periminen sekä kirjoituspalkkioiden maksaminen, mainostajien laskuttaminen.

Lehden saajien rekisteriä ylläpitää Suomen Lääkäriliitto ry.

Tilauksien, yhteistyökumppaneiden, kirjoittajien ja mainostajien tietoja käsittelee Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry.

Rekisterin tietosisältö:
Lehden postitukseen käytettävän jäsenrekisteritietojen sisältö on ilmoitettu Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n jäsenrekisterissä.

Tilaajien ja yhteistyökumppanien osoiterekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postiosoite, kaupunki.

Lehden kirjoittajien rekisteriin tallennetaan edellä ilmoitettujen lisäksi pankkiyhteystiedot, verotuskunta, kirjoituspalkkio sekä henkilötunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Erikoislääkäri-lehden postitusrekisteri on jäsenrekisteri. Tämän päivitys on kuvattu Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry:n jäsenrekisteriselosteessa.

Lehden tilaajat ja yhteistyökumppanit voivat päivittää tiedot SELYn toimistoon puhelimitse tai sähköpostitse.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset:Erikoislääkäri-lehden osoitetiedot luovutetaan kirjapainolle, jonka kanssa yhdistyksellä on sopimus tietojen käsittelystä.

Yhdistyksen jäsenille lähetettävän uutiskirje postitetaan Suomen Lääkäriliiton Neula-palvelun kautta, jolloin jäsenten sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuoliselle.

Muille yhdistyksen ulkopuolisille tahoille tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
A) Manuaalinen aineisto:  Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: SELYllä ja Suomen Lääkäriliitolla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojen tekninen suojaus tapahtuu varmuuskopioin.

Rekisterintietojärjestelmä sijaitsee lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa. Rekisteritietojen käsittelyssä noudatetaan normaaleja tietoturvan ja varovaisuuden periaatteita.

Tarkastusoikeus:
Tietojen sisällöllistä oikeellisuutta valvotaan tarjoamalla rekisteröidylle aina niin halutessaan mahdollisuus saada ote itseään koskevista tiedoista.

Lääkäreillä, joilla on käytössään Fimnet –tunnus, on oikeus tarkistaa omat tietonsa verkkoyhteyden avulla (tietoni-palvelu). Lisäksi heillä on mahdollisuus päivittää henkilö-, osoite-ja työpaikkatietojaan. Päivitykset kirjataan tietokantaan henkilön itsensä ilmoittamiksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Tietoja voidaan luovuttaa ammatilliseen suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity olesitä kieltänyt.

Kielto tehdään puhelimitse tai sähköpostitse rekisteriä hoitavalle henkilölle tai sähköisesti tietoni -palvelussa.

 

SELY edunvalvojana

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.

Erikoislääkäri-lehden ja uutiskirjeen rekisteri
Verkkosivusto käyttää evästeitä, parantaaksemme käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.  Tietosuojaseloste.
Lue lisää