Kirjoitusohjeet

Erikoislääkäri-lehti on Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) jäsenlehti. Lehdessä julkaistaan lääketieteellisiä ja terveyspoliittisia sekä hallintoon ja johtamiseen liittyviä artikkeleita ja lääkärien edunvalvontaan liittyviä kirjoituksia ja analyysejä. Artikkelien näkökulmana on erikoislääkärin asiantuntijateksti toisen erikoisalan lääkärille.

Erikoislääkäri-lehdessä julkaistaan katsauksia, kolumneja ja mielipidekirjoituksia. Vakiopalstoja ovat Hallituskolumni sekä Ajankohtaista selystä. Katso artikkelin kirjoittajan tiedot.

Julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli sekä siihen liittyvät kuva ym. aineisto lähetetään toimitussihteeri Tuija Kuusmetsälle sähköpostin liitetiedostona osoitteella [email protected]  Tavallisimmin käytettävät ohjelmat ovat Word, Excel ja PowerPoint.

Kirjoituksen tekstiosa

Käsikirjoituksen yhteydessä tulee olla kirjoittajan/kirjoittajien nimi, oppiarvo, virka-asema sekä laitos ja osasto, jossa kirjoittaja työskentelee. Kirjoittajan tulee liittää mukaan sähköinen kasvokuvansa, joka liitetään kirjoituksen yhteyteen.

Katsauksen suurin sallittu pituus on 1000 sanaa (laskettuna ilman kirjallisuusviitteitä). Katsaukseen kuuluu enintään 100 sanan mittainen tiivistelmä, joka ei ole johdanto vaan tiivistää lyhyesti artikkelin keskeisen sanoman.

Kolumnin suurin sallittu pituus on 3700 merkkiä.

Väitöstyötä käsittelevän artikkelin suurin sallittu pituus on 1000 sanaa. Artikkelissa tulee korostua päähavainnon esittely. Aineistoon ja menetelmiin kiinnitetään vähemmän huomiota. Kirjallisuusviitteeksi vain ko. väitöskirja.

Tekstissä viittaus taulukkoon tai kuvaan merkitään sulkeisiin (taulukko 1), (kuva 1) ja kirjallisuusviite sulkeisiin juoksevassa numerojärjestyksessä (1,2…).

Taulukot ja kuvat

Katsaukseen toivotaan liitettävän kuva-aineistoa. Taulukot ja kuvat toimitetaan sähköisessä muodossa (valokuvatiedoston koko vähintään 1 Mt.). Taulukoihin ja kuviin tulee liittää itsenäinen selitysteksti. Toimitus editoi tarvittaessa kaaviokuvan lehden formaattiin sopivaksi. 

Kirjallisuusviitteet

Lehdessä julkaistan korkeintaan 5 viitettä, loput verkossa. Viitteet luetteloidaan numerojärjestyksessä ja merkitään seuraavasti (Vancouver-järjestelmän mukaisesti):

Lääketieteellinen aikakausilehti

Kirjoittajien sukunimi, etunimikirjaimet, artikkelin nimi, lehden nimi lyhennettynä Index Medicus -ohjeiden mukaan, julkaisuvuosi, lehden volyymi, sivunumerot.

Kirja

Kirjoittajien nimet kuten yllä, kirjoituksen nimi, kirjan toimittajat, kirjan nimi ja painos, julkaisupaikka, kustantaja, painovuosi ja referoitavan osan sivunumerot.

Sähköinen lähde

Sähköinen lähde merkitään www-osoitteena. Verkkodokumentin tekijöiden ja dokumentin nimi sekä julkaisuvuosi tulee ilmoittaa kuten lehtiartikkelien yhteydessä. Lisäksi ilmoitataan dokumentin viimeisin päivittämispäivämäärä tai päivämäärä, jolloin kirjoittaja on siteerannut dokumenttia.

Huomioitavaa

Erikoislääkäri-lehdelle tarjottavan artikkelin tulee olla ennen julkaisematon, eikä se saa olla tarjottu julkaistavaksi johonkin toiseen lehteen.

Mikäli artikkelissa käytetään muista julkaisuista lainattuja kuvia tai niihin verrattavaa aiemmin julkaistua aineistoa, kirjoittajan on hankittava lupa näiden uudelleenjulkaisuun. Valokuvissa tunnistettavina esiintyviltä henkilöiltä, esimerkiksi potilailta, on kirjoittajan pyydettävä lupa kuvien julkaisemiseen. Kaikki kirjoituksen aihepiiriin mahdollisesti vaikuttavat taloudelliset sidonnaisuudet viimeisen kolmen vuoden ajalta tulee ilmoittaa lehden päätoimittajalle.

Kirjoitukset julkaistaan myös sekä verkkolehdessä että SELYn kotisivuilla arkistoituina PDF-tiedostoina.

SELY edunvalvojana

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.

gdpr-image
Verkkosivusto käyttää evästeitä, parantaaksemme käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.  Tietosuojaseloste.
Lue lisää