Yhdistyksen tarkoitus

Suomen Erikoislääkäriyhdistys (SELY) on toiminut vuodesta 1901 erikoislääkärien edunvalvojana. Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on erikoislääkärien työolosuhteiden, toimintaedellytysten ja kliinisen työn arvostuksen turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa.

SELY pyrkii ansioedunvalvonnan lisäksi mm. parantamaan julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä opetuksessa, koulutuksessa ja viranomaistehtävissä toimivien erikoislääkärien työolosuhteita ja kouluttautumismahdollisuuksia.

SELY pyrkii myös vaikuttamaan erikoislääkärin työskentelyyn vaikuttaviin lakiehdotuksiin tai toiminnanmuutoksiin. Oman toimintansa lisäksi SELY edistää erikoislääkärien asioita Suomen Lääkäriliiton kautta.

SELYn lisäksi Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY), Suomen Yleislääkärit (GPF) ja Suomen Seniorilääkärit asettavat ehdokkaat valtuuskuntaan, hallitukseen sekä jaoksiin.

Lääkäriliiton korkein päättävä elin on valtuuskunta. Viime vuonna käydyissä Lääkäriliiton vaaleissa SELY sai 19 paikkaa 60 valtuuskuntapaikasta. Vaalituloksen perusteella SELY sai neljä edustajaa Lääkäriliiton kymmenhenkiseen hallitukseen. Tätä kautta erikoislääkärien näkökulma huomioidaan kaikessa Lääkäriliiton toiminnassa erilaisista lakiehdotuslausunnoista virkaehtosopimusneuvotteluihin.

SELY on yksi Suomen Lääkäriliiton lausunnonantajajärjestöistä. Lausunnonantajajärjestöjen tehtävänä on tarkastella valmisteilla olevia asioita oman taustaryhmänsä kannalta. SELYn toiminnan turvaaminen on tärkeää, jotta erikoislääkäreiden näkemys olisi jatkossakin painokkaasti vaikuttamassa Lääkäriliiton toimintaan. Sillä erikoislääkärit ovat terveydenhuollon avainosaajia.

SELY tekee yhteistyötä myös erikoislääkäriyhdistysten kanssa ja kuuntelee niiden näkemyksiä erilaisiin valmisteilla oleviin muutoksiin. SELY tarjoaa erikoislääkäriyhdistysten koulutustilaisuuksiin tietoa mm. lakiehdotusten vaiheista tai muutosten vaikutuksesta erikoislääkärien työhön.

SELYn toiminta on ammattiyhdistystoimintaan verrattavaa, niinpä jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen. Se ilmoitetaan verottajalle Lääkäriliiton jäsenmaksun kanssa automaattisesti.

 
SELY edunvalvojana

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.