Tietosuojaseloste
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry jäsenrekisterin

Laatimispäivä: 11.5.2021
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä:

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry
Mäkelänkatu 2, 7 krs.
00500 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Asiamies Tuija Kuusmetsä
Mäkelänkatu 2, 7 krs.
00500 Helsinki

Yhteystiedot:
Puh: 040 522 9062 / [email protected]

Rekisterin nimi:
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry/Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Rekisterin käyttö perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa, yhdistyksen ja sen jäsenen väliseen sopimukseen ja yhdistyksen oikeutettuun etuun kuten jäsensuhteeseen. Jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitamiseksi ja tiedottamiseen. Jäsenmaksun perimisen hoitaa Suomen Lääkäriliitto ry. Tilauksien, yhteistyökumppaneiden, kirjoittajien ja mainostajien tietoja käsittelee Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriä ylläpitää Suomen Lääkäriliittory. Tietosisältö selviää Suomen Lääkäriliitto ry, Lääkärirekisteri -tietosuojaselosteessa.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Yhdistyksen jäsenet voivat päivittää tietonsa Tietoni-palvelussa.

Tiedot laillistuksista ja tutkinnoista päivitetään automaattisestaValviralta. Tiedot luottamustehtävistä eri yhdistyksissä päivitetään automaattisesti JUKO ry:stä.

Osoitemuutokset SLL Lääkärirekisteriin saadaan tiedostonsiirtona Postista määräajoin.

Jäsenet voivat olla suoraan yhteydessä yhdistykseen ja päivittää tietonsa puhelimitse.

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ilmoittaa tiedot SLL:nLääkärirekisteriin sen mukaisesti, mitä on sovittu sopimuksessa rekisteritietoihin liittyvästä yhteistyöstä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Yhdistyksen velvoite pitää jäsenistään luetteloa tarkoittaa myös, että henkilötietojen luovuttaminen on edellytys jäsenyydelle. Henkilötietoja tarvitaan myös jäsenpalvelujen ja -etujen toteuttamiseksi. Jos tarvittavia henkilötietoja ei luovuteta niin sovittua jäsenpalvelua tai -etua ei voida toteuttaa. Säännöllinen tietojen luovutus perustuu osapuolten välisiin sopimuksiin tai lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Luovutettava tietosisältö vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta perustuu joko jäsenyyteen tai lääkärin ammatissa toimimiseen.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille lukuun ottamatta Suomen Lääkäriliitto ry:n jäsenrekisteriä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei pääsääntöisesti luovutetaEU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

A)  Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään suljetuissa tiloissa.

B)  ATK:lla käsiteltävät tiedot:Lääkäriliitolla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojen tekninen suojaus tapahtuu varmuuskopioin. Rekisterintietojärjestelmä sijaitsee lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa. Rekisteritietojen käsittelyssä noudatetaan normaaleja tietoturvan ja varovaisuuden periaatteita.
Rekisterin käyttöoikeudet perustuvat työtehtäviin.

Tarkastusoikeus:
Tietojen sisällöllistä oikeellisuutta valvotaan tarjoamalla rekisteröidylle aina niin halutessaan mahdollisuus saada ote itseään koskevista tiedoista.

Lääkäreillä, joilla on käytössään Fimnet –tunnus, on oikeus tarkistaa omat tietonsa verkkoyhteyden avulla (tietoni-palvelu). Lisäksi heillä on mahdollisuus päivittää henkilö-, osoite-ja työpaikkatietojaan. Päivitykset kirjataan tietokantaan henkilön itsensä ilmoittamiksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Tietoja voidaan luovuttaa ammatilliseen suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity olesitä kieltänyt.
Kielto tehdään puhelimitse tai sähköpostitse rekisteriä hoitavalle henkilölle tai sähköisesti tietoni -palvelussa

SELY edunvalvojana

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY

PL 49
00501 Helsinki

TOIMISTO

Lääkäritalo
Mäkelänkatu 2, 7 krs
00500 Helsinki

SELYyn ASIAMIES
Tuja Kuusmetsä

Copyright SELY ry © 2021.

Tietosuojaseloste
Verkkosivusto käyttää evästeitä, parantaaksemme käyttökokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.  Tietosuojaseloste.
Lue lisää