SELY Lääkäriliiton yhteistyöelimissä

Lääkäriliitonyhteistyöelimet käsittelevät useille järjestöille yhteisiä asioita. Yhteistyöelimissä on jäseniä myös muista järjestöistä.

SELYn edustajia toimii seuraavissa: 

  • Eettisessä neuvottelukunnassa vuosina 2019-2020 jäsenenä Tom Silfvast
  • Lääkärijärjestöjen koulutusrahaston hoitokunnassa vuosina 2019-2020 jäsenenä Kia Pelto-Vasenius
  • Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunnassa vuosina 2019-2020 jäsenenä Kia Pelto-Vasenius
  • Luottamusneuvostossa jäseninä Auli Malinen ja Anneli Larmo  
  • Lääkäripäivien 2021 johtoryhmän jäseninä Tuula Rajaniemi (pj.) ja Kristiina Aalto.